O firme

Pod značkou P2P, alebo Power2Performance (sila a výkon) sa prezentujú manažérske zdroje pre projektový manažment v sektore bankovníctva, telekomunikácií, IT, logistiky, obchodu a racionalizácie energií atď.

SWIFT - konzultácie a podpora v projektoch súvisiacich so zavádzaním SWIFT-ových štandardov od registrácie a splnenia podmienok prístupového procesu cez infraštruktúru a podporu po technickej stránke aj stránke business procesov súvisiacich s platnými štandardmi SWIFT 2008 pre banky ale aj nebankové inštitúcie a firmy.

Midas Plus - Je core-bankingový systém od spoločnosti Misys plc. Na zavádzaní ktorého, sa v spoločnosti Tatra banka a.s. v roku 2008 podieľali aj konzultanti z portfólia P2P sro. Skúsenosti potvrdené manažovaním dodávok a deploymentom softvérových balíkov, ako manažment celého životného cyklu problémov od ich vzniku cez prípravu riešenia, testovanie, schválenie a nasadenie riešenia do živej prevádzky v prostredí banky, môžu byť prínosom aj pre Vašu spoločnosť. Schopnosť zabezpečovať komunikáciu medzi IT a Business oddeleniami (obojstranný interný zákazník), ako aj medzi zákazníkom, dodávateľmi a subdodávateľmi pri zastupovaní klienta navonok, je devízou, ktorú je možné zužitkovať v každom projekte, v každom sektore.

Projektový Manažment - poskytovanie dočasnej manažérskej kapacity, ako aj ucelené samostatné projekty, zacielené na prípravu nových produktov, informačných systémov, skvalitnenie a zefektívnenie fungovanie všetkých zložiek podniku sú prínosom hlavne v situácií krízy na trhu, alebo v spoločnosti. Rovnako však poskytujú účinnú ochranu, aby práve takáto kríza nenastala. Buďte pripravení.

Racionalizácia spotreby energií - poskytovanie poradenstva ako služby pri zatepľovaní objektov, manažment, financovanie a výber dodávateľov, ale aj dodávka komplexných riešení šetriacich spotrebu teplej vody, elektriny a tepla v budovách a bytoch, ktoré súčasne zlepšujú kvalitu vykurovania, pitnej vody a vetraného vzduchu a tak celkovú kvalitu bývania.

 

HORE