Ponúkame Vám

Konzultácie v otázkach týkajúcich sa štandadov SWIFT.
Podporu pri integrácií bankových Core-systémov ako Midas Plus od firmy Misys plc.

Poskytovanie Manažérskych zdrojov nie len pre bankový sektor.
Pozrite si alebo stiahnite Curriculum Vitae Dipl. Ing. Peter Pachnik MBA