Vitajte na našej stránke

V čase rastu riešime problém kde nájsť najlepších zamestnancov na pokrytie potrieb našich zákazníkov. Naopak keď podnik pritlačí kríza trápi nás ako znížiť často najvyššiu položku nákladov. Tie mzdové. Málo firiem sa však zamyslí nad tým ako lepšie využiť svoju existujúcu kapacitu. Zvýšenie efektívnosti vždy zníži náklady bez prepúšťania. Efektívnejší robotník vyprodukuje viac tovarov ktoré sa za nižšiu cenu skôr predajú aj na stagnujúcom trhu. Efektívnejší predajca získa viac zákaziek aj v čase keď trh samotný nerastie.

Vo svete IT sa v súvislosti so zvyšovaním efektívnosti hovorí o virtualizácií. Možnosť ako používať lepším spôsobom to čo už zakúpené máte Vám zníži náklady pri plánovaných projektoch a prevádzke. Virtualizácia je však možná aj mimo IT. Zoberte si taký príklad školskej kuchyne ktorá je v prevádzke asi 4 až 6 hodín denne, ale priestor, zariadenie a veľkú časť energií spotrebováva 24 hodín denne. Priestor, zariadenie a energie, ktoré by mohli byť použité na produkciu tovarov spotrebovávaných inde prinášajúcich zisk pri nízkych nákladoch. Každá spoločnosť, tak súkromná, ako aj verejná má priestor na virtualizáciu svojich priestorov, nástrojov a ľudského potenciálu.

Mnoho z týchto možností je vo Vašej spoločnosti interne známych. Vie sa o nich medzi manažmentom, alebo sa na ne stačí opýtať zamestnancov. Presné plánovanie prevádzky firmy a meeting-roomov zníži náklady na energie a klimatizáciu. Ešte lepšie, on-line meeting Vám ušetrí navyše čas na presun od a ku pracovnému stolu. Zamestnanci pracujúci z domu nestoja spoločnosť žiadne energie a bývajú v práci na čas. Prenajaté náradie, stroje a priestor ktoré nepoužívate môže predstavovať doplnkový zdroj príjmu. Zapojenie Vášho nepredajného personálu do predaja, už pri minimálnom tréningu, zasa zvýši obrat Vašej spoločnosti. Všetko sú aktivity, ktoré s nízkymi alebo nulovými nákladmi na realizáciu prinášajú zvýšenie obratu a zisku. Darmo si budeme klamať najsociálnejšia firma a celá spoločnosť je tá, ktorá produkuje dostatočný zisk, ktorým sa vie postarať nie len o svojich majiteľov, ale dostatočne dobre ohodnotí a motivuje k práci aj svojich zamestnancov a prispieva k prosperite svojho okolia v ktorom pôsobí. Zvýšte príjem v neobmedzenej miere. Znížte náklady v miere, ktorá neobmedzuje Vás, Vašich zamestnancov a prostredie či komunitu v ktorej podnikáte a hlavne buďte efektívni. Vaši zamestnanci Vám sami pomôžu. Opýtajte sa ich. Keď budete chcieť viac. So skúsenosťami a poradenstvom v oblasti zefektívňovania v oblasti riadenia procesov, manažmentu a projektového riadenia, na projektoch z oblasti bankovníctva s dôrazom na SWIFT, IT, logistiky, telekomunikácií a zahraničného obchodu sme tu pre Vás my.

Nájdeme pre Vás vhodnejšie riešenia a úspory v oblasti:

  • energetického hospodárstva,
  • dodávateľských vzťahov,
  • vnútro firemných procesov,
  • predajnej siete a marketingu,
ktoré prispejú k rastu nielen Vášho zisku ale i hodnoty Vašej firmy a Vašej značky u Vašich zákazníkov a v komunite v ktorej podnikáte. Zapojte sa.

HORE


aktualizácia 26.06.2009